---Kik boks je relativno mlada borilačka veština jer postoji tek nešto više od 40 godina. Nastao je u Americi pod imenom full contact kao mešavina karatea i klasičnog boksa. Razlika izmedu full contacta i pomenutih veština bila je u tome što se radilo punim kontaktom, za razliku od karatea, a bili su dozvoljeni i nožni udarci, za razliku od klasičnog boksa. Osim toga postojala je i zaštitna oprema, koja se do tada nije koristila ni u jednom sportu, a podrazumevala je nošenje mekih papuča koje su štitile stopala.
---Kako je ovo bila nova i atraktivna borilačka veština, stekla je mnogo poklonika prvenstveno u Americi a kasnije i u celom svetu. Kasnije, pod uticajem tajlandskog boksa /Muay Thai/ i Kick Boxing-a /japanske verzije tajlandskog boksa/, nastaje nova disciplina koja se odlikuje niskim nožnim udarcima te je nazvana low kick .
---Danas, svetska amaterska kik boks federacija WAKO /"World Association Of Kick Boxing Organizations"/, kojoj pripada i naš KBSS i svi granski savezi, razlikuje šest takmičarskih disciplina u okviru kik boksa. To su:

- full contact
- low kick
- K1
- semi contact
- light contact
- muzičke forme

---U svih šest pomenutih disciplina organizuju se prvenstva u našoj zemlji ali i na evropskom i svetskom nivou. Razlike između pomenutih disciplina postoje i u tehničkom smislu i u zaštitnoj opremi koju su takmičari obavezni da nose.

full contact i low kick
---su veoma srodne discipline te stoga nema potrebe odvojeno pisati o njima. Postoje samo tri razlike između njih koje će u daljem tekstu biti posebno napomenute.
---Obe discipline rade se punim kontaktom. Koriste se udarci i rukama i nogama s tim što u toku borbe ima zadat minimalan broj nožnih udaraca koji se moraju zadati. U praksi to nije baš jednostavno postići jer udarci nogama iziskuju više snage i razgibanosti, ali je činjenica da i naše i međunarodne sudije više cene nožnu od ručne tehnike.
---Dozvoljeni udarci rukama su: direkti, krošei i aperkati koji se mogu izvoditi u glavu i telo. Udarna površina za udarce rukom je čeoni -prednji deo rukavice.
---Od udaraca nogama koriste se: prednji - frontalni, bočni i najčešce korišćeni kružni udarac. Ovi udarci mogu se izvoditi u glavu ili telo i u varijantama iz okreta i skoka u obe discipline. U disciplini low kick dozvoljen je i niski kružni udarac - low kick u butinu protivnika. Osim pomenutih mogu se koristiti niska nožna "čišcenja" po stopalu protivnika i u jednoj i u drugoj disciplini ali se ona ne boduju. Udarna površina za udarce nogama je u full contactu puno stopalo a u low kicku i puno stopalo i cevanica.
---Takmičenja u ovim disciplinama su podeljena na mušku i žensku konkurenciju po starosnim /kadeti, juniori, seniori/, težinskim i kvalitativnim /B i A klasa/ kategorijama. Kategorija pionira /oni koji u godini u kojoj nastupaju imaju 11, 12, ili 13 godina/, po pravilniku KBSS ne može da učestvuje na prvenstvima u ove dve discipline.
---Posebna pažnja poklanja se zdravstvenom stanju takmičara. Da bi nastupili na prvenstvima moraju imati overen lekarski pregled koji se obnavlja na svakih šest meseci. takođe postoje rigorozna pravila za korišćenje nedozvoljenih supstanci -doping sredstava, kao i zabrane nastupanja, sparingovanja pa čak i treniranja posle zadobijenih teških udaraca.
---Oprema takmičara se razlikuje u ove dve discipline jer se u full contactu nose duge elastične pantalone i obavezni su štitnici za potkolenice a u low kicku nosi se kratak šorts i zabranjeni su štitnici za potkolenice u A klasi. Ostala oprema je indentična za obe discipline i podrazumeva: kacigu za glavu -na juniorskim i medunarodnim prvenstvima, gumu za zube, bandaži za ruke, rukavice od 10 unci, štitnik za genitalije, štitnici za potkolenice -sem u navedenom izuzetku i papuče za stopala.
---Takmičenja se odvijaju u ringu a borbu sude tri bodovne sudije koje sede oko ringa i sudija u ringu koji vodi tok borbe. U uglu takmičara mogu stojati trener i sekundant koji pre meča i za vreme pauza između rundi mogu davati instrukcije takmičaru.
---Broj rundi zavisi od ranga takmičenja. Na republickim i saveznim takmičenjima borbe traju 2-3 runde po 2 minuta sa 1 minutom pauze između. Na međunarodnim takmičenjima broj rundi može biti od 3 do 12 po 2 minuta i 1 minutom pauze između rundi u zavisnosti od kategorije takmičenja.

K1
---je trenutno najpopularnija disciplina kik boksa. Treba napomenuti da je K1 turnir, po kome je ova disciplina dobila ime, privatan, profesionalni turnir na kome se takmiče borci iz različitih borilačkih sportova /kik boks, thai boks, karate i sl./ i koji nema veze sa amaterskim kik boksom. Ova disciplina nosi ime popularnog turnira jer se primenjuju pravila koja važe na njemu.
---U Srbiji prvenstva u K1 disciplini održavaju se u muškoj i ženskoj konkurenciji po težinskim kategorijiama. Pravila o dozvoljenim udarcima, opremi i sistemu takmičenja su identična onima koji važe za disciplinu low kick. Izuzetak je udarac kolenom i hvatovi koji su dozvoljeni i poželjni u K1 disciplini i zabranjena je upotreba štitnika za stopala već takmičari nastupaju bosi.

semi kontakt
---je najblaži oblik kik boksa. Takmičenja se odvijaju na tatamiju a takmičari su dužni da nose gornji i donji deo kimona. Od zaštitne opreme obavezni su: kaciga za glavu, guma za zube, štitnik za genitalije, štitnici za potkolenice i zaštitne papuče. Rukavice se razlikuju od rukavica u ostalim disciplinama jer su otvorene sa unutrašnje strane i manje su uncaže zbog laganih udaraca.
---Borbe traju 2 runde po 2 minuta i boduju se sledeci udarci: udarci rukom u glavu i telo - 1 poen, udarci nogom u telo - 1 poen, udarac nogom u glavu i udarac iz skoka u telo- 2 poena, udarac nogom u glavu iz skoka - 3 poena. Udarci moraju biti kontrolisani tj. blagi i svaki puni udarac kažnjava se opomenom ili diskvalifikacijom. Ukoliko neki od takmičara u toku runde osvoji 10 poena, borba se prekida i isti se proglašava pobednikom.

light kontakt
---je prelazni oblik izmedu semi i ful kontakta. Idealan je za manje uzrasne kategorije i žene jer su strogo zabranjeni udarci punim kontaktom. takmičari koji spadaju u uzrasnu kategoriju pionira tj. oni koji u godini u kojoj nastupaju imaju 11, 12, ili 13 godina, po pravilniku KBSS mogu nastupati samo u ovoj disciplini.
---Borilište, odeća i zaštitna oprema takmičara kao i težinske kategorije su isti kao i u semi kontaktu s tim što se koriste rukavice kao za full kontakt. Eliminacione borbe traju 2 runde po 2 minuta a finalne 3 runde po 2 minuta sa minutom pauze između rundi. Ostala pravila, tehnike i ciljevi su isti kao u ful kontaktu.

muzicke forme
---su nalik katama u karateu ali su mnogo atraktivnije jer su slobodnog sastava /po želji i koreografiji koju smisle trener i takmičar/ i uz pratnju muzike. Mogu se izvoditi sa i bez oružja. Starosna granica za učestvovanje na prvenstvima je 16 godina.

Podaci koji su korišćeni na ovoj stranici preuzeti su delom sa internet stranica zvanicnih svetskih organizacija a delom iz pravilnika KBS SCG koji se nalazi u knjizi g Borislava Pelevica "Kik Boks 1 teorija i metodika" koji je ujedno i predsednik KBS SCG

>>> Prvo Svetsko Prvenstvo u full contact karateu održano je 14.09.1974.godine u Los Andelesu.

>>> Prvo Svetsko Prvenstvo u full contactu kao disciplini kik boksa održano je 1978. godine u Berlinu.

>>> Kik boks se u Srbiji vežba od 1991. godine.

>>> Kik boks Savez Srbije nastao je iz Savate Saveza Jugoslavije.

>>> Kik boks savez Srbije broji 80 aktivnih klubova na teritoriji Srbije u kojima vežba više od 10.000 vežbaca od kojih su više od 3.000 registrovani kao takmičari.

>>> Kik boks je najuspešniji sport u Srbiji po broju osvojenih medalja na međunarodnim prvenstvima

>>> Reprezentacija Srbije je druga najuspešnija reprezentacija u kik boksu na međunarodnim prvenstvima, odmah iza Rusije.

>>> U svetu postoji 14 kik boks federacija:
World Association of Kickboxing Organizations(W.A.K.O)Amateur http://www.wakoweb.com

World Association of Kickboxing Organizations (W.A.K.O-PRO) Professional

World association of all styles Kickboxing Organizations(W.A.S.K.O) http://www.dovuscu.com/

The World Kickboxing & Karate
Association (W.K.A)

International Sports Kickboxing
Association (I.S.K.A)http://www.iska.com

International Kickboxing Federation
(I.K.F) http://www.ikfkickboxing.com

International Kickboaxing Board of
Control (I.K.B.C) http://www.ikbc.org/

World Kickboxing Network (W.K.N.) http://www.worldkickboxingnetwork.
com/

World Kickboxing Union (W.K.U.)

World Kickboxing Federation (W.K.F) http://www.wkfkickboxing.com

World Federation of Kickboxing (W.F.K)

WK-1 International kickboxing leauge (I.K.L)

Professional Kickboxing Association P.K.A)

International Amateur Kickboxing Sport Association(I.A.K.S.A)

>>> U kik boksu postoji mnogo profesionalnih organizacija koje održavaju turnire širom sveta: Americi, Aziji, Evropi, Okeaniji.

>>> Najpoznatiji profesionalni turnir je K1 u kojem osim kik boksera nastupaju i borci iz drugih sportova: karatea, thai boksa i sl.

>>> K1 turnir osnovao je Kazuyoshi Ishii devedesetih godina prošlog veka.

>>> Osvajač prvog K1 turnira je Branko Cikatić, jedan od najboljih kik boks boraca stare Jugoslavije.

>>> Osvajači K1 turnira:

> Branko Cikatić '93.
> Peter Aerts '94., '95.,'98.
> Ernesto Hoost '97., '99., 2000., 2002.
> Andy Hug '96.
> Mark Hunt 2001.
> Remy Bonjasky 2003., 2004.
> Semmy Schilt 2005.- 2007.