Sve veĆe interesovanje za K 1 i sliČne turnire pribliŽilo je javnosti borilaČke veŠtine kao Što su kik boks, tajlandski boks i savate. U Srbiji postoji oko 100 klubova od kojih pojedini imaju izuzetnog uspeha u sve tri discipline, naroČito na meĐunarodnoj sceni. U Želji da steknemo joŠ viŠe poklonika ovih sportova, na narednim stranicama napraviĆemo kratak pregled tehnika i pravila borbe za svaki od njih.


>>> Savate ili francuski boks razvio se u XVI veku...

više >>>

>>> Kik boks je relativno mlada borilacka veština jer postoji tek nešto više od 30 godina...

više >>>

>>> Muay Thai ili tajlandski boks je borilacka veština stara preko hiljadu godina a danas je nacionalni sport i ponos naroda Tajlanda...

više >>>